Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Zbrza

Zbrza 17, 26-026 Morawica

Telefon: 041 311 88 10, Faks: 041 311 88 10,

E-mail: stowarzyszenie@zbrza.pl; a.sitek@zbrza.pl  www: www.zbrza.pl

 

Data rejestracji: 18.10.2007

Nr KRS: 0000290667  

Nr REGON: 260192742

NIP: 657-27-68-573

Nr rachunku bankowego: BOŚ NR 56 1540 1014 2058 7318 6386 0001       

 

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Zbrza skupia osoby związane z wsią Zbrza, bądź to ze względu na miejsce zamieszkania, bądź więzy rodzinne, czy wreszcie relacje przyjaźni z mieszkańcami. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz członkowie działają wolontaryjnie, a ich misją jest dążenie do kreowania rzeczywistości wolnej od wszelkich podziałów i krzywd społecznych.

Szczególnie ważne jest dążenie do zrównoważonego rozwoju wsi i stworzenie mieszkańcom, szczególnie młodym warunków do dorastania w atmosferze tolerancji, otwartości, kultywowania tradycji oraz pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów.

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Zbrza uzyskało osobowość prawną 18.10.2007 r., aby podejmować działania na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności mieszkańców wsi, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych obejmujące podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagającą rozwój: wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Zarząd Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw ZBRZA

Anna Sitek – prezes

Edyta Śnioch – wiceprezes

Renata Hińcza – wiceprezes

Dariusz Siudak – sekretarz

Danuta Kuczera – skarbnik

Zbigniew Skirmuntt – Pisarski – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Andrzej Karyś

Regina Dziedzic

 

Kliknij tutaj, aby pobrać statut Stowarzyszenia – plik pdf